support

prevention

management

+38 (0462) 613-140

ISO 14001 Система екологічного менеджменту

Появу серії міжнародних стандартів ISO 14000 називають однією з найбільш значних міжнародних природоохоронних ініціатив. Цей стандарт визначає процес контролю та покращення екологічних показників діяльності організацій і покликаний забезпечити нестійку рівновагу між збереженням рентабельності та зменшенням впливу компаній на довкілля. Стандарт узгоджується з концепцією стійкого розвитку і є сумісним з різноманітними культурними, соціальними та організаційними рамками й системами менеджменту.

Система екологічного менеджменту допоможе істотно посилити здатність Вашої організації прогнозувати, ідентифікувати та управляти своєю взаємодією з довкіллям, виконувати свої екологічні цілі, а також забезпечувати постійну відповідність застосованим законодавчим вимогам та іншим вимогам, які організація зобов’язується виконувати.

На кого розрахований стандарт

Система екологічного менеджменту необхідна всім організаціям, незалежно від розмірів і ступеню екологічного впливу на довкілля. Управління екологічними аспектами є особливо актуальним у сфері виробництва.

Переваги:

  • Покращення позитивного іміджу Вашої компанії перед регулюючими органами та зацікавленими сторонами в результаті Вашої прихильності до захисту довкілля
  • Підвищення лояльності Ваших співробітників, ділових партнерів і розширення кола нових клієнтів, впевнених у Ваших екологічних цілях
  • Більш високий рівень управління екологічними ризиками
  • Зниження витрат, у тому числі на штрафні санкції внаслідок недотримання екологічного законодавства й витрати на страхування

Наші послуги:

  • Розробка та впровадження Системи екологічного менеджменту
  • Удосконалення діючої  Системи екологічного менеджменту
  • Супровід процедури сертифікаційного аудиту
  • Проведення внутрішнього аудиту й аудиту Ваших постачальників
  • Навчання персоналу за Системою екологічного менеджменту Дізнатися детальніше

Для отримання детальної інформації Ви можете залишити заявку або зв’язатися з нами.