support

prevention

management

+38 (0462) 613-140

ID 1123 ISO 37001. Антикорупційна система менеджменту. Розробка та впровадження.

ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ

Керівники і фахівці організацій. Особи, відповідальні за функцію антикорупційного дотримання.

ЗМІСТ КУРСУ

 • Міжнародна практика. Індекс сприйняття корупції
 • Огляд стандарту ISO 37001
 • Визначення контексту організації. «Розумність» і «адекватність»
 • Методологія оцінки корупційних ризиків
 • Прихильність вищого керівництва
 • Дії по відношенню до ризиків і можливостей
 • Процес працевлаштування. Персонал
 • Належна обачність
 • Фінансовий і нефінансовий контроль
 • Матеріальні і нематеріальні хабарі
 • Вираз занепокоєння
 • Розслідування та вжиття заходів щодо корупції
 • Оцінка показників діяльності. Покращення
 • Практичні приклади, вправи, завдання, індивідуальна і групова робота
 • Письмовий іспит

ВИМОГИ ДО УЧАСНИКІВ

Технічна /  економічна / юридична освіта.

КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ

Сертифікат TEAM SUPREMA-UKRAINE.

ТРИВАЛІСТЬ

2 дні.