support

prevention

management

+38 (0462) 613-140

ISO/IEC 17025 – нова редакція.

30 листопада на сайті Міжнародної організації стандартизації опубліковано нову версію стандарту ISO/IEC 17025.

У розробці нової версії стандарту було задіяно експертів з усього світу та багато асоціацій, що представляють лабораторії.

Акредитація за цим стандартом дозволяє лабораторіям продемонструвати, що вони надають достовірні результати, таким чином підвищуючи упевненість в їх роботі, як на національному рівні, так і по всьому світу. Також це допомагає полегшити співробітництво між лабораторіями та іншими органами шляхом більш широкого визнання результатів між країнами. Протоколи випробувань та сертифікати можуть бути прийняті з однієї країни до іншої без необхідності додаткових випробувань, що у свою чергу полегшує міжнародну торгівлю.

Нова версія стандарту враховує нові способи роботи лабораторій. Найбільш суттєві зміни стосуються наступного:

  • Область застосування була переглянута, щоб охопити всю лабораторну діяльність, включаючи випробування, калібрування та вибір зразків, що пов’язаний із наступним випробуванням та калібруванням.
  • Прийнято нову структуру для узгодження стандарту з іншими існуючими стандартами оцінки відповідності.
  • Процесний підхід відтепер відповідає вимогам нових стандартів таких, як ISO 9001 (управління якістю), ISO 15189 (якість медичних лабораторій) та серії ISO/IEC 17000, таким чином, щоб посилити акцент на результатах процесу, а не на детальному описі його задач та кроків.
  • Стандарт приділяє більше уваги інформаційним технологіям, враховуючи сучасні вимоги, та включає використання комп’ютерних систем, ведення записів на електронних носіях, та видання результатів та звітів у електронному вигляді.
  • Додано новий розділ, у якому представлено концепцію ризик-орієнтованого мислення що поєднує підхід цього стандарту з вимогами ISO 9001: 2015.
  • Було оновлено термінологію. Враховано зміни у Міжнародному словнику метрології (VIM) та виконано узгодження із термінологією ISO/IEC, яка містить набір загальних термінів та визначень для усіх стандартів, що стосуються оцінки відповідності.

Лабораторії, які є акредитованими за стандартом ISO/IEC 17025:2005, мають три роки від дати публікації ISO/IEC 17025:2017, для того, щоб привести свою діяльність у відповідність до нової версії стандарту.

Навчання практичному застосуванню вимогам стандарту ISO/IEC 17025:2017 Ви можете замовити  через наш сайт, надіслати запит електронною поштою на адресу office@teamsuprema.com, або звернутися за телефоном +380462613140.