support

prevention

management

+38 (0462) 613-140

ISO 37001:2016 Антикорупційні системи менеджменту – Вимоги із настановою по застосування

Новий стандарт, спрямований на боротьбу із корупцією в міжнародному масштабі було опубліковано Міжнародною Організацією із стандартизації (ISO) 13 жовтня 2016 року.

Цей стандарт містить вказівки із створення, впровадження, підтримування, перегляду та покращення системи менеджменту по боротьбі із хабарництвом.

У відповідності до вимог стандарту системи менеджменту можуть бути автономними або можуть бути інтегровані в загальну систему менеджменту компанії.

Вимоги ISO 37001: 2016 розповсюджуються на державний, приватний та некомерційний сектори та стосуються:

  • Хабарництва підприємств,
  • Хабарництва персоналу підприємств, що діє від імені організації або в їх інтересах,
  • Хабарництва з боку ділових партнерів організації, що діють від імені організації або в їх інтересах,
  • Підкупу персоналу організації в зв’язку з діяльністю організації,
  • Підкупу ділових партнерів організації в зв’язку з діяльністю організації,
  • Прямого та непрямого підкупу.

За оцінками Всесвітнього банку більше ніж 1 трильйон доларів США (або 3% світового ВВП) витрачається на хабарі. Дуже часто на корупцію дивляться, як на нездоланну складову ведення бізнесу або як на можливість здолання бюрократичних перешкод.

ISO 37001: 2016 застосовний лише до хабарництва.

Цей стандарт встановлює вимоги до розробки системи менеджменту, спрямованої на допомогу організації з метою попередження, викриття та реагування на підкуп, дотримання антикорупційного законодавства та добровільних зобов’язань, застосовних до діяльності організації.

Для отримання додаткової інформації відвідайте веб-сайт www.iso.org.